Styrelsen 2020

E-post: info@ryssfolket.se

 

 

Ordförande, webmaster
Maria Yngvesson
Lilleskogsvägen 13
417 43 Göteborg
Tel: 031-49 78 46
Mob: 072-737 42 28
E-post: czars.fairy@comhem.se

 

 

Hit skickar du:
Motioner och övrig info.
Kopior av aktuella bedömningssedlar för titel som skall registreras i kattens stambok.
Information och bilder till hemsidan.

 

Sekreterare
Lena Höglund
Sofiestrandsvägen 1
53173 Källby
Mob: 076-337 54 55
E-post: lena@lundasen.se

 

Hit skickar du:
Medlemsmötesprotokoll.
 

Kassör
Kristina Pernold
Karlsviksgatan 18
112 41 Stockholm
Mob: 070-831 67 31
E-post: kristinapernold@outlook.com

 

Hit skickar du:
Adressändringar &
medlemsuppgifter.

 

Ledamot, avelshaneansvarig
Tomas Öhberg
Häljebyn 150
46464 Brålanda
Mob: 070-233 56 06
E-post: blueking@bluelauras.se

 

Hit skickar du:
Information om avelshanar.

 

Ledamot
Kaija Merta
Vesene, Skråkås 1
524 95 Ljung
Tel: 033-26 42 54
Mob: 072-247 98 68
E-post: kaija.merta@telia.com

 

 


Funktionärer

 

 

Utställningssekreterare
Charlotte Bredberg
Ekensbergsvägen 118
117 69 Stockholm
Mob: 073-622 14 88
E-post: charlotte@flaxkatter.se


 

Hit skickar du:
Utställningsanmälningar.
Utställningsresultat.
Skicka gärna utställningsresultaten även till Kenneth Eklind

Maria Enzell

 

Avelssekreterare, kattungeförmedlare
Maria Enzell
Sjöviksvägen 16
117 60 Stockholm
Tel: 070-862 76 51
E-post:
maria@molotovs.se

 

Hit skickar du:
Stamnamnsansökan.
Förfrågan om beräkning av inavelsfaktor och testparningar samt info om födda kattungar.
Registreringsanmälan av kullar.
OBS Skicka dubbla kopior på registeringsanmälan.

 

 

Revisor
Kenneth Eklind
E-post: k.eklind@telia.com

 

 

 

 

Revisorssuppleant

Tobias Sahlén
E-post: esahtob@gmail.com


 

 

Valberedning 2020
Charlotte Bredberg(sammankallande)
E-post: charlotte@flaxkatter.se

Julia Atthem
E-post: julia@mashas.se


 

Hit skickar du:
Förslag på kandidater till styrelseposter inför årsmötet.