20180306
Nyheter om vårt pågående forskningsprojekt kring katarakt hos Russian Blue.

Forskningen i USA fortgår men det är inte lätt att komma vidare med analyserna. Sambanden är komplexa och därmed är det inte enkelt att hitta de orsakande mutationerna till katarakt hos katter i allmänhet och vår ras i synnerhet.

Forskarna har nu sammanfattat sina rön i en vetenskaplig artikel. Vi hoppas att studien och publikationen kan vara till nytta för oss i vårt avelsarbete

Artikeln är publicerad i en internationell etablerad veterinär-medicinsk vetenskaplig tidskrift som heter Journal of feline medicin and surgery (JFMS) som läses av veterinärer över hela världen. Det innebär att kännedomen om sjukdomen sprids.
Hereditary cataracts in Russian Blue cats 2018

20170524
Nyheter från forskningsprojektet om katarakt hos Russian Blue

Kristina Narfström delger oss följande information:

Kristina kan glädjande nog meddela att hon haft flera, främst unga,katter, till ögonlysning den senaste tiden och tolkar det som att det tycks vara så att kattägare har vårt forskningsprojekt i åtanke. Vilket är bra!
Kristina och Karin Nygren kommer snart med en uppdatering av hur många som ögonlysts senaste tiden.
Viktigt att vi fortsätter att ögonlysa våra katter och att vi informerar kattägare och uppfödare om vikten av fortsatt ögonlysning.

Ett par andra nyheter också:
Kristina och Karin håller på att färdigställa en första klinisk presentation av problemet. De hoppas kunna skicka in det för publicering om någon månad eller så.

Kristina har även varit i kontakt med vår molekylärgenetiker i USA. Via det skickade materialet (svabbproverna) har han hittat flera intressanta områden för mutationen.
Forskningen fortgår och fortskrider alltså. Kristina och forskarna håller kontinuerlig kontakt. De återkommer till oss om det behövs mer material för att forskningen skall komma vidare.

20151021
Motion till SVERAKs Årsmöte 2016

Senast den 1 december ska motion vara SVERAKs kansli tillhanda för att kunna behandlas vid årsmötet. Motionen måste därför lämnas till Ryssfolket i god tid så att styrelsen hinner besluta om den ska sändas vidare till SVERAKs årsmöte.

20150914
Ny artikel i Blue Print Blogg

20150819
Ryssfolket varnar på hemsidan för falsk marknadsföring
Du som kanske surfar in här för att du är intresserad av att skaffa en Russian Blue, för att vara säker på att få en rasren och registrerad ryss rekommenderar vi att du vänder dig till någon av Ryssfolkets eller Russian Blue Klubbens listade uppfödare. På senare tid har annonser lagts ut på Blocket och andra liknande kanaler om Russian Blue kattungar till salu. Dessa har tyvärr inte varit vad som utlovats och därför vill Ryssfolket uppmana alla som vill skaffa en Russian Blue att vara noggranna vid valet av er katt annars finns risken att ni istället köper en ovanligt dyr huskatt.

Alla Russian Blue kattungar som annonseras av våra uppfödare här på SVERAK-klubben Ryssfolkets hemsida, eller hos rasringen Russian Blue Klubben, är rasrena och äkta. En raskatt är alltid registrerad och skall alltid åtföljas av en stamtavla eller ett registreringsbevis beroende på i vilket förbund katten har registrerats.

Hör gärna av dig till Ryssfolket om du har frågor så hjälper vi till.”

20150819
Presentation av forskningsläget kring katarakt
Forskarna (Kristina Narfström, Karin Nygren och Sari Jalomäki) höll en presentation av forskningsläget kring katarakt vid den internationella Ecvo konferensen i Helsingfors den 29 maj. 380 ögonspecialister och veterinärer från hela världen deltog vid konferensen, de flesta dock från Europa. Nu är vårt forskningsprojekt och informationen om läget i vår ras välkänt bland en internationell krets av experter.
Presentation Russian Blue 

20150819
Nu har Ryssfolket en Facebook-sida
Facebook-sidan är ett komplement till hemsidan och bloggen beträffande medlemsinformation och nyheter samt erbjuder en möjlighet för klubbens medlemmar att träffas på nätet och på ett enkelt sätt kunna diskutera aktuella ämnen.

20150819
Ny sida under Medlemssidorna
Under Medlemssidorna finns nu sidan Dokument. Där finns ett Informationsbrev till kattungeköpare samt en Utställningsbroschyr som man kan skriva ut.